Radar detector overal Europa verboden, een legalen Radarwarner niet

Een radar detector is nu werkelijk overal in geheel Europa verboden, daarom heeft men in Duitsland een legalen Radarwarner ontwikkelt. Gelukkig is er een legale radar detector, die heeft geen last van dit verbod. Sinds lange tijden zijn er debatten over volledig verbod op de radar detector en / of radarverklikker. Veel verschillende argumenten en principes worden aangesproken en gebruikt.

Met een legalen Radarwarner wordt het veiliger

Het is met het gebruiken  van dergelijke apparaten voor veel notaire hardrijders een vrijbrief om nog harder te rijden en dus wordt het verkeer nog gevaarlijker, of wanneer een mobiele radarcontrole of een flitspaal door de detector gemeld wordt, zal er direct afgeremd worden hetgeen weer erg gevaarlijk is of de eigenaren zijn afgeleid omdat deze apparaten signaleren dat er controlles zijn. In werkelijkheid is er misschien maar één, niet nader en openlijk genoemde, reden, overheden verliezen een belangrijke bron van inkomen – boetes voor te hard rijden.Ze weten ook dat beruchte en verstokte hardrijders die voortdurend snelheidsbeperkingen aan hun laars lappen, er ook geen probleem mee hebben de wet te overtreden met het bezitten en gebruiken van een radar detector. Daarom is dit verbod is volstrekt onnodig en ineffectief, degeen die zo een apparaat wil hebben, schaft er één aan en gebruikt hem ook.Als een notaire hardrijder door zijn radar detector wordt gewaarschuwd voor alle mogelijke mobiele en vaste controleposten dan rzorgt hij ervoor dat zijn rijgedrag dienovereenkomstig aangepast wordt, hierdoor rijdt hij langzamer dan zonder radar detector.

Niet meer onverwachts remmen met een legalen Radarwarner

Autorijders die rond rijden zonder een radar detector of camera detector, zeker de chauffeurs die op onbekende routes rijden, zullen vaak (hard) remmen wanneer ze spontane controlepunten zien.En bestuurders die op een bekende route rijden, waar ze weten dat er controles zijn, zullen vakk (hard) remmen om niet worden geflitst. Autorijders die niet bekend zijn op deze route en vaak moe zijn vanwege de lange afstanden die ze reeds achter zich hebben en achter zo een remmende automobilst rijden, verwachten zeker niet dat iemand spontaan gaat remmen op de snelweg.Dergelijke situaties zijn absoluut gevaarlijker dan iemand die zijn voet van het gaspedaal neemt, omdat zijn radar detector of radardetector heeft gewaarschuwd dat er een controlepunt over enkele honderden meters is. Maar, zoals ik al zei, de regeringen willen absoluut niet de grote hoeveelheden snelheidsboetes verliezen. Sinds enige tijd, is er een oplossing, een Elektrosmogmeter die u ook waarschuwt voor vaste en mobiele controlles. Elektrosmogmeters mag iedereen bezitten en gebruiken, zodat de kwestie van de legaliteit en verbod niet langer een probleem is. Het verkeer is rustiger, de bestuurders ontspannen en je bespaart jezelf een hoop geld.

Meer informatie: http://www.radarwarner24.de