LV-1N
Image default
Recreation / Autos

De regels rondom cameratoezicht

Vorig jaar werd er een onderzoek gestart naar het veiligheidsgevoel onder de mensheid. Het aantal inbraken nam immers af, al hoefde dit niet direct te betekenen dat de mensheid zich daadwerkelijk veiliger voelde. Toch gaf het onderzoek aan dat de meerderheid zich afgelopen jaren veiliger voelde dan ooit tevoren. Deze afname zou mede dankzij de camerasystemen komen.

De camera’s op iedere hoek worden door de mensen beschouwd als ‘extra toezicht’. Een camerainstallatie heeft niet enkel een afschrikkende werking op criminelen en inbrekers, maar zal iedere criminele actie direct in beeld brengen. Toch is het in Nederland niet toegestaan om overal camera’s op te hangen. Hieraan zitten enkele regels verbonden.

Wel en niet filmen

Het filmen van eigen terrein is toegestaan, indien er ergens op het betreffende terrein is aangegeven dat er gefilmd wordt. Echter wordt de kwestie lastiger als de camera ook het terrein van anderen, zoals de buren, vastlegt. Officieel is dat niet toegestaan, aangezien het ophangen van een camera het beschermen van eigen have en goed als doel heeft. Ook aan het filmen van een openbare weg zitten eisen verbonden. Je zult onder meer moeten kunnen aantonen dat je ook andermans terrein filmt om de veiligheid te waarborgen.

Wat mag er met de opgenomen beelden gedaan worden?

De camera hoeft niet altijd criminele activiteiten vast te leggen, ook de val van je buurvrouw kan leuk zijn om terug te kijken. De beelden van de betreffende beveiligingscamera mogen enkel binnen huiselijke kring bekeken worden. Indien een persoon (herkenbaar) in beeld is gebracht, mag het beeld enkel gepubliceerd worden indien het gefilmde persoon toestemming geeft. Het publiceren zonder toestemming kan grote gevolgen hebben, aangezien er gesproken kan worden over privacy schending.

Als bewijs van een overtreding of misdrijf mogen de beelden uiteraard zonder toestemming worden doorgegeven aan de politie om verder onderzoek af te leggen. Deze beelden mogen echter maximaal 28 dagen bewaard worden.

Indien de regels niet worden gevolgd

Dat de politie en gemeente sancties mogen opleggen rondom de camera beveiliging is een misverstand die velen maken. De Autoriteit Persoonsgegevens is de enige instantie die sancties op mag leggen of mag eisen te stoppen met de cameratoezicht bij een overtreding. Indien er een overtreding is gemaakt rondom het filmen van anderen kan dit grote gevolgen opleveren.

http://groenewegendelft.nl

Related Posts

Verhuizen: zo vind je de leukste woonwijk voor je kinderen

Je quarantainetijd goed gebruiken

Informatiebeveiliging of cybersecurity?